วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม อชก ส่วนอำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุมธกส วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7634952_resize

S__7634952_resizeS__7634950_resizeS__7634951_resize