3 ส.ค. 58 มอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 3 สิงหาคม 2558  ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ร่วมกับนายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการลดต้นทุนการผลิต  ณ แปลงเกษตรกร  หมู่ที่ 4 ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

1438740557531_resize 1438740559415_resize 1438740561139_resize 1438740563362_resize

1438740539588_resize