3 ส.ค. 58 ร่วมงานปิดโครงการสร้างรายได้

anigif49

วันที่ 3 สิงหาคม 2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ร่วมงานปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัยหาภัยแล้งและงานตลาดนัดข่าวการเกษตร ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

1438610838154_resize 1438740534379_resize 1438740536248_resize 1438740529976_resize