24 ก.ค. 58 ศึกษาดูงาน

anigif48

วันที่  24 กรกฎาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ศึกษาดูงานการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ณ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

1438740563362_resize 1438740565300_resize 1438740547432_resize 1438740549616_resize 1438740551483_resize 1438740555435_resize