24 ก.ค.58 รวบรวมองค์ความรู้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรของนางสมควร  ไชยแสน 39 ม.2 ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

1437713270696 1437713266416 1437713268789