24 ก.ค. 58 แนะนำเกษตรกร

anigif46

วันที่ 24 กรกฎาคม  2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑววัฒน์ มะโนชัย  นักวิชาการส่งเสริการเกษตร ให้คำแนะนำกับเกษตรกรเรื่องข้าวเริ่มเป็นโรคไหม้  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย