24 ก.ค. 58 เคารพธงชาติ

anigif45

1437705791300_resize 1437705788939_resize1437713287500_resize 1437713293794_resize

วันที่  17  กรกฎาคม  2558    นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง  โดยพร้อมเพียงกัน    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย