23ก.ค 58 ศูนย์ไอที

1437708361944_resize 1437708360266_resizeวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ได้ให้เจ้าหน้าที่ อบต. ช่วยปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ อบต.ผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย