22 ก.ค. 58 ตรวจแปลงอ้อย

1437705671791_resize1437705675860_resize

วันที่ 22 กรกฎาคม  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ตรวจแปลงอ้อยเป็นโรคใบขาว ตำบลหนองปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย