17 ก.ค. 58 เคารพธงชาติ

anigif42

1437705646537_resize 1437705606876_resize 1437705609348_resize 1437705613718_resize 1437705615857_resize 1437705618034_resize 1437705628784_resize 1437705632875_resize 1437705634797_resize 1437705643359_resize

วันที่  17  กรกฎาคม  2558    นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน   ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง  โดยพร้อมเพียงกัน    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย