16 ก.ค. 58 (Field.day)

anigif39

วันที่  16  กรกฎาคม  2558  นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field.day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2558 ณ ศูนยฺเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย