16 ก.ค.58 ร่วมงาน(Field.day)

anigif38

1437701748361_resize1437702098995_resize 1437701764916_resize 1437701794209_resize 1437701806652_resize 1437701809071_resize 1437701828177_resize 1437701830908_resize 1437701845813_resize 1437704164439_resize1437704167131_resize

วันที่  16  กรกฎาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field.day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2558 ณ ศูนยฺเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย