14-15 เตรียมงาน (Field.Day)

anigif36

1437701105078_resize 1437701088962_resize 1437701091003_resize 1437701093808_resize 1437701097057_resize 1437701103005_resize

วันที่  14-15  กรกฎาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field.day)  ณ บ้านโคกฝาย  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย