10 ก.ค.58 ร่วมมอบตันนไม้

1436768619233_resize

1436768615130_resize1436768621245_resize1436768630062_resize

วันที่  10  กรกฎาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมกับ เกษตรที่สูง ร่วมมอบต้นไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ บ้านนาซำแซง  หมู่ที่  5  ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย