10 ก.ค. 58 ร่วมเคารพธงชาติ

1436757933513

1436757942222 1436757937225 1436757940270

วันที่  10 กรกฎาคม  2558    เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง  โดยพร้อมเพียงกัน    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย