9 ก.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยน

1436757388395_resize

1436757382516_resize 1436757390319_resize

143675739343714367573984051436757407641

วันที่  9  กรกฎาคม  2558  นายศักดิ์ศิริ  รามศริ   นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้ ครั้งที่ 1 ภายใต้ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2558  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านปากปวน หมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย