9 ก.ค. 58 จับแปลงข้าว

1436757373502_resize

1436757378059 1436757371163 1436757375854วันที่  9  กรกฎาคม  2558  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  จับ GPS นาข้าว  ณ ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย