8 ก.ค. 58 เยี่ยมแปลงมะนาว

1436756734362

1436767805333_resize 1436767797656_resize 1436767800949_resize 1436767802994_resize

วันที่  8  กรกฎาคม  2558  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมแปลงมะนาว ของประธานศูนย์บริการฯ (นายอำพร  ถิ่นสะพุง)  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง