8 ก.ค.58 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

1436761319067_resize

1436761320976_resize1436761317331_resize1436761319067_resize

วันที่  8  กรกฎาคม  2558  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย