วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชน ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27967504_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชน ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__27967504_resize S__27967502_resize S__27967503_resize