วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดอบรม จิตรอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฯ ณ. ถนนคนเดินอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27934738_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดอบรม จิตรอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฯ ณ. ถนนคนเดินอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__27934740_resize S__27934738_resize S__27934739_resize