วันที่ 19 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมเตรียมประกวดหมู่บ้าน บ้านสวยเมืองสุข ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

S__27885570_resize

วันที่ 19 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมเตรียมประกวดหมู่บ้าน บ้านสวยเมืองสุข ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

S__27885572_0_resize S__27885570_resize S__27885571_resize