วันที่ 13-15 มิย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับหน่วยงานภาคี และภาคเอกชน จัดเตรียมสถานที่ จัดงาน Field Day วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

167873_resize

วันที่ 13-15 มิย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับหน่วยงานภาคี และภาคเอกชน จัดเตรียมสถานที่ จัดงาน Field Day วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

167878_resize 167872_resize 167873_resize 167874_resize 167876_resize