วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ .วังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านสวน นายเสน่ห์ นวนเนตร บ้านนาวัว หมู่ที่ 7อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

164396_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ .วังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านสวน นายเสน่ห์ นวนเนตร บ้านนาวัว หมู่ที่ 7อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

23824_resize 23827_resize 23847_resize 164395_resize 164396_resize