7 ก.ค. 58 ประชุม อชก.

1436756390001_resize

1436756381716_resize 1436756382892 1436756388036_resize 1436756392576

วันที่ 7  กรกฎาคม  2558   นายธงฤทธิ์   จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ประชุม อชก. ส่วนอำเภอวังสะพุง  ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย