วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศัก มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 60 ณ ที่กำการกำนันตำบลทรายขาว บ้านนาวัว หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

23779_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศัก มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 60 ณ ที่กำการกำนันตำบลทรายขาว บ้านนาวัว หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

23867_resize 23779_resize 23866_resize