14/มิ.ย./60 ที่.สนง.กษอ.วังสะพุง นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานและนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ รับน้ำดื่มจากปะปาอำเภอวังสะพุง เพื่อนำไปใช้ในงานวันทีา 16 มิ.ย.ที่ ศพก.บ.โคกฝาย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

146923_resize

14/มิ.ย./60 ที่.สนง.กษอ.วังสะพุง นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานและนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ รับน้ำดื่มจากปะปาอำเภอวังสะพุง เพื่อนำไปใช้ในงานวันทีา 16 มิ.ย.ที่ ศพก.บ.โคกฝาย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

146923_resize