6 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

1436756253732

1436756257406_resize 1436756253732_resize 1436756255586_resize 1436756257406

วันที่  6  กรกฎาคม  2558  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย