วันที่ 12 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวสชำนาญการ ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ หมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

28841_resize

วันที่ 12 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นวสชำนาญการ ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ หมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

28843_resize 28841_resize 28842_resize