วันที่ 10 มิย.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__4161542_resize

วันที่ 10 มิย.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์
มีชัย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__4161548_resize S__4161542_resize S__4161544_resize S__4161546_resize S__4161547_resize