วันที่ 10 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรม พัฒนาศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมเปิดอบรมในครั้งนี้

S__27213833_resize

วันที่ 10 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรม พัฒนาศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมเปิดอบรมในครั้งนี้

S__27213833_resize S__27213830_resize S__27213831_resize S__27213832_resize