วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ่วมพิธีบวงสรวง รูปหล่อ ร 9 ณ อาคารจตุรมุข หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง เพื่อปรับภูมิทัศน์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27099158_resize

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ่วมพิธีบวงสรวง รูปหล่อ ร 9 ณ อาคารจตุรมุข หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง เพื่อปรับภูมิทัศน์  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

16318_resize S__27099157_resize S__27099158_resize