วันที่ 8 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสุพล เพชรวิเศษ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

165156_resize

วันที่ 8 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสุพล เพชรวิเศษ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

165158_resize 165156_resize 165157_resize