3 ก.ค. 58 ร่วมเคารพธงชาติ

1436754989439_resize

1436755004436_resize 1436754986551 1436754989439_resize 1436754991662 1436754993641 1436754995463 1436754997551 1436755001467_resize

วันที่  3 กรกฎาคม  2558    เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง  โดยพร้อมเพียงกัน    อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย