วันที่ 8 มิ. ย.60 นายธงทฤธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมแจกพันธุ์ปลาโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยมีหน่วยงาน 5 ประสานเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

161401_resize

วันที่ 8 มิ. ย.60 นายธงทฤธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมแจกพันธุ์ปลาโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยมีหน่วยงาน 5 ประสานเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

161408_resize 161401_resize 161403_0_resize 161403_resize 161404_resize 161405_resize 161406_resize 161407_resize