วันที่ 6 มิ. ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__6119504_resize

วันที่ 6 มิ.ย 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__6119505_resize S__6119502_resize S__6119503_resize S__6119504_resize