2 ก.ค.58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1436754957522_resize

1436754961231 1436754957522_resize 1436754959551 1436754959551_resize

วันที่  2  กรกฎาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  ชั้น 2 อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย