วันที่ 6 มิ.ย.60 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

164083_resize

วันที่ 6 มิ.ย.60 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

164098_resize 164083_resize 164094_resize 164095_resize