ันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะ

S__6086704_resize

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

S__6086705_resize S__6086702_resize S__6086703_resize S__6086704_resize