2 ก.ค.58 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

1436754729813

1436754735962_resize 1436754729813_resize 1436754733594 1436754733594_resize 1436754735962วันที่  2  กรกฎาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย