19/พ.ค./60 เวลา 11.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม ปี 2560 ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

137022_resize

19/พ.ค./60 เวลา 11.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม ปี 2560 ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

137047_resize 137022_resize 137023_resize 137024_resize 137025_resize 137026_resize 137045_resize 137046_resize