วันที่ 17 พค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลเขาหลวงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่(แปลงเตรียมความพร้อม) โดยมีทีมสาธิตจาก บจก.ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ (คูโบต้าเมืองเลย)ร่วมให้ความรู้เกษตรกร และสาธิตอุปกรณ์ฯ ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุงจ.เลย

S__5677356_resize

วันที่ 17 พค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลเขาหลวงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่(แปลงเตรียมความพร้อม) โดยมีทีมสาธิตจาก บจก.ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ (คูโบต้าเมืองเลย)ร่วมให้ความรู้เกษตรกร และสาธิตอุปกรณ์ฯ ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุงจ.เลย

S__5677396_resize S__5677356_resize S__5677357_resize S__5677358_resize