วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__25436168_resize

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__25436168_resize 165084_resize 165085_resize