วันที่ 11 พ.ค.60 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมสัญจร บ้านเหล่าแปน ม.7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

84129_resize

วันที่ 11 พ.ค.60 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมสัญจร บ้านเหล่าแปน ม.7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

84130_resize 84128_resize 84129_resize