วันที่ 9 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นสว. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ห้องประชุมอบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__5562445_resize

วันที่ 9 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นสว. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ห้องประชุมอบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__5562503_resize S__5562444_resize S__5562445_resize S__5562496_resize S__5562497_resize S__5562500_resize S__5562501_resize S__5562502_resize