วันที่ 9 พ.ค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ รับชม,ฟัง video conference การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จ.เลย

147466_resize

วันที่ 9 พ.ค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ รับชม,ฟัง video conference การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จ.เลย

147466_resize 147462_resize 147463_resize