วันที่ 8พ.ค.60นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ,นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน มอบวัสดุและปัจจัยการผลิต โครงการประจำปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

21041_resize

วันที่ 8พ.ค.60นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ,นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน มอบวัสดุและปัจจัยการผลิต โครงการประจำปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

21114_resize 21040_resize 21041_resize 21113_resize