วันที่ 5 พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมคณะทำงาน 5 ประสาน อ.วังสะพุง สรุปผลการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำแผนตรวจเยี่ยม เกษตรกร 141 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

136688_resize

วันที่ 5 พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมคณะทำงาน 5 ประสาน อ.วังสะพุง สรุปผลการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำแผนตรวจเยี่ยม เกษตรกร 141 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

245950_resize 136688_resize