วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

288135_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

288135_resize 288132_resize 288133_resize 288134_0_resize 288134_resize