วันที่ 2 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

8106_resize

วันที่ 2 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__24608771_resize 8106_resize